Erhvervserfaring

Herunder en kort beskrivelse af mine arbjedsområder i mit forrige virke og frem til jeg startede som selvstændig brandrådgiver.


Brandtekniker ved Beredskabsstyrelsen

I perioden oktober 2015 til november 2021 var jeg ansat som Brandtekniker i BFO (Brandforebyggelse), med opgaver der primært omhandlede sagsbehandling af brand- og eksplosionsfarlige risikovirksomheder, opgradering af skumsluknings- og overrislingsanlæg, samt godkendelses-sager efter tekniske forskrifter. Ellers har jeg deltaget i arbejdsgrupper omkring regelændringer og revisionen af forskrifter og bekendtgørelser, omfattet af såvel beredskabsloven som byggeloven.

Under hele min ansættelse har jeg fungeret som fast underviser på BVU (Brandteknisk Videreuddannelse), hvor jeg har undervist de kommende sagsbehandlere og rådgivere i de tekniske forskrifter for gasser, væsker og faste stoffer.


Emergency Responce Coordinator på Shell Raffinaderiet

I perioden september 2013 til september 2016 fungerede jeg som "beredskabsplanlægger" og "øvelseskoordinater" i tæt samarbejde med brandchefen på raffinaderiet i Fredericia. Mine primære opgaver bestod i udarbejdelsen af indsats-planer for brandscenarier omkring procesanlæg og tank-oplag, for såvel det interne som ekstern beredskab. Her-under også afvikling af træning og øvelser på virksomheden og på brandskolen i Esbjerg.


Beredskabsinspektør ved Fredericia Brandvæsen

I perioden april 2005 til oktober 2015 var jeg ansat som beredskabsinspektør og indsatsleder ved brandvæsnet i Fredericia Kommune. Med min ansættelse i forebyggende afdeling var jeg ansvarlig for sagsbehandling af kommunens mange risikovirksomheder, brandteknisk sagsbehandling efter de tekniske forskrifter, og deltog også i behandlingen af midlertidige arrangementer og brandsyn. Derudover agerede jeg rådgiver for bygningsmyndigheden i forbindelse med sagsbehandling af byggeri omfattet af ”information om brandteknisk dimensionering” og "eksempelsamlingen". Underviste i ”brandlovgivningen” og deltog i div. tværfaglige arbejdsgrupper i DK og EU.

C.V.

Konferencer & kurser

2021 Multiple Tank Fire Incidents, LASTFIRE

2019 Envina - Temadag for risikosagsbehandlere

2018 MJV - Risikoinspektion, Wien, Østrig

2018 Envina - Temadag for risikosagsbehandlere

2017 Ammoniakkens brandfarlige egenskaber. Esbjerg Brandskole.

2017 NFPA, Boston, USA

2016 Shell Indsatsøvelse, Esbjerg Brandskole

2015 Fire Safety Day, DTU

2014 InnovFoam, Holland

2014 Fire Safety Day, DTU

2013 MJV - Beredskabsplaner, Wien, Østrig


Master i brandsikkerhed - DTU

2009-2013 med afsluttende projektopgave omhandlende "Endpoints" - vurdering af skadesvirkning på personer ved eksponering fra brand og eksplosion. 


Bygningskonstruktør - BTH

2000-2004 med speciale i brandsikkerhed på plejeinstitutioner og afgangsprojekt omhandlende brandsikring af plejeinstitutioner ved brug af mekanisk brandventilation - eftervist med CFD-simuleringer.


Øvrig Uddannelse

2018 Foamschool, H2K, Frankrig

2016 ICS 320, Shell, Rotterdam, Holland

2015 ICS 100 & 200

2014 Fire Incedent Command Course, Falck Risk, Rotterdam

2013 Overgangsuddannelse i indsatsledelse, Beredskabsstyrelsen

2011 Brandutredning, MSB, Sverige

2009 - 2013 Master i brandsikkerhed, Danmarks Tekniske Universitet

2006 Risikobasseret dimensionering, Beredskabsstyrelsen

2006 Brandteknisk byggesagsbehandler, Beredskabsstyrelsen

2005 Indsatsleder - Brand, Beredskabsstyrelsen

2005 Holdleder - Brand, Beredskabsstyrelsen

2000 - 2004 Bygningskonstruktør, Byggeteknisk højskole, Odense

1999 Funktionsuddannelse - Brand, Beredskabsstyrelsen

1999 Automatikmekaniker (3 af 5 kursusmoduler gennemført)

1994 - 1998 Ruskfast kleinsmed, Danish Crown, Odense 


Øvrig erhvervserfaring

2016 - 2022 Underviser på BVU, Beredskabsstyrelsens Højskole

2015 - 2021 Brandtekniker

2013 - 2016 Emergency Response Coordinator (deltid)

2013 Opstart af Rådgivning v/Anders Flindt (deltid)

2012 Gæsteunderviser, Bureau Veritas

2012 - 2015 Danske Beredskabers repræsentant i koordinationsudvalg for risikomyndigheder

2011 Opstart af arbejdsgruppen "Brandstedsundersøgelser"

2010 Udvikling af tværfaglig kampagner for forebyggelse af dødsbrande. (Et samarbejde mellem fonde, interessegrupper, boligforeninger, ældreplejen mf.)

2010 - 2015 Gæsteunderviser, Maskinmesterskolen

2005 - 2015 Beredskabsinspektør/Indsatsleder

2004 - 2005 Byggesagsbehandler, Odense kommune

2002 - 2004 Brandteknisk sagsbehandler, Odense Brandvæsen (som ferieafløser)

2000 - 2004 Deltidsbrandmand, Odense Brandvæsen

1998 - 2000 Ventilationsmontør, Norge

1998 Sprinklermontør, Tyskland

1994 - 1998 Reperatør/rustfast kleinsmed